sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Hằng
-

Dây đai nhựa PP

Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP
Dây đai nhựa PP

Dây buộc nhựa

Dây buộc nhựa
Dây buộc nhựa
Dây buộc nhựa
Dây buộc nhựa
Dây buộc nhựa
Dây buộc nhựa
Dây buộc nhựa
Dây buộc nhựa

Máy đóng đai

Máy đóng đai
Máy đóng đai
Máy đóng đai
Máy đóng đai
Máy đóng đai
Máy đóng đai
Máy đóng đai
Máy đóng đai

Hạt nhựa các loại

Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Hạt nhựa trắng
Hạt nhựa trắng
Hạt nhựa trắng
Hạt nhựa trắng

Băng dính

Băng dính dán nền
Băng dính dán nền
Băng dính 2 mặt
Băng dính 2 mặt
Băng dính màu
Băng dính màu
Băng dính trong
Băng dính trong

Màng bọc

Màng bọc
Màng bọc
Màng bọc
Màng bọc
Màng bọc
Màng bọc
Màng bọc
Màng bọc